Životopis

Narozena: 21. května 1951 Kremnica

Studia: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (1970-1976)

Vystavuje od r. 1975

Výstavy

Z výstav let 2002-2005:

2002 Inventúra, Galéria Jána Koniarka, Trnava

2003 Malá retrospektíva, Povážska galéria umenia, Žilina

Mapovanie priestoru, Centrum rodových štúdií na Filozofickej fakultě Univerzity

Komenského v Bratislave

2005 Kompresie a iné, Galéria Nova, Bratislava