Životopis

Narozen / Born: 1966 Počátky

Studia / Education: Akademie výtvarných umění v Praze (1990–1997)

Vystavuje od / Exhibitions since: 1993

Žije a pracuje / Lives and works: Praha

Výstavy

Samostatné výstavy v letech 2011–2014 / Solo exhibitions between 2011–2014:

2014 Particip č. 174, galerie Vzájemnost, Praha

2013 Particip č. 173, Bílý nástěnka, Komunikační prostor Školská 28, Praha

Particip č. 172, popiska, NoD Mini, Praha

Particip č. 167, změna vzhledu ponechání významu, Bistro 8, Praha

Particip č. 157/2, sešity k listování a prohlížení, Galerie RUBRUM, Ostrava

2012 Particip č. 161, 162, 163, autor věc popiska (s A. T. Oganianem a M. Cábem), I.D.A., Praha

Particip č. 158, DADS galerie, Liberec

Particip č. 157, galerie k.art.on., Karlín Studios, Praha

2011 Particip č. 143, čas je čára je čas, Galerie Na shledanou, Volyně

Particip č. 129, Galerie Cella, Opava

Particip č. 123, prezentakce, Hunt Kastner Artworks, Praha