Životopis

Narozena / Born 19. 7. 1979

Studia / Education

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze (1999–2005)

KIAD, Rochester, GB (2001)

UNM, New Mexico, USA (2003)

Vystavuje od roku 2001 / Exhibitions since 2001

Výstavy

Samostatné výstavy od roku 2006 / Separate exhibitions since 2006

2006 Proslov, Galerie U Bílého Jednorožce, Klatovy

Proslov, Galerie VŠUP, Praha

2007 Cake Topping, Gallery 35m2, Praha

2008 Filling, VIVID, Birmingham, GB