Životopis

Vznik / Established: 2000 Praha

Současní členové / Current members: Zuzana Blochová (1979 Praha)

Jiří Franta (1978 Praha)

David Kořínek (1970 Brno)

Marek Meduna (1973 Praha)

Luděk Rathouský (1975 Broumov)

Vystavují od / Exhibitions since: 2000

Výstavy

Samostatné výstavy v letech 2011–2014 / Solo exhibitions between 2011–2014:

2013 O rownosci, BWA Awantgarda, Wroclaw, PL

O novém, Galerie 207, Praha

2012 Dech, Dům umění města Brna

2011 Ldshůa–.–.,–.,–.,,()ú)úpdsd5254dss***::::: (s M. Therem), Galerie Zdeňka Sklenáře, Praha