Životopis

Narozen | Born 19. 6. 1980 Košice

Studia / Education

Škola úžitkového výtvarnictva v Košiciach (1994–1998)

Fakulta umení Technické univerzity v Košiciach (od roku 1999)

Akademie výtvarných umění v Praze (2003–2004)

Vystavuje od roku 2003 | Exhibitions since 2003

Výstavy

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions since 2003

2004 – Lepšie raz vidieť jako stokrát počut (s M. Chromým), Galerie Jelení, Praha

2005 – Sector Separe, Galerie Hit, Bratislava

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 2003

2003 – Snowboarding, festival videoartu, klub Buryzone, Bratislava

– Prieskumy, výstava VŠVU Bratislava a KVUaI Košice, Považská galéria, Žilina

– Výstava KVUaI Košice, Akademie výtvarných umění, Praha

– Avandgarda 2003, Mestská galéria, Rimavská Sobota

2004 – Memory styck, Divadlo komedie, Praha

– East Slovak Art, Galerie A.M.180, Praha

– Fresh, Múzeum V. Löfflera, Košice

2005 – Prieskumy 2, Považská galéria, Žilina

– Cena Oskára Čepana, Galéria mesta Bratislavy

– Skart.sk, Kunstverein Heilbronn, DE

– Stop násiliu na ženách, Mestská tržnica, Bratislava

– Chlap, hrdina, duch, stroj, Galéria Médium, Bratislava