Životopis

Narozena | Born 3. 5. 1978 Praha

Studia / Education

Výtvarná škola Václava Hollara v Praze (1994–1998)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (1999–2000)

Akademie výtvarných umění v Praze (2000–2005)

Vystavuje od roku 1999 | Exhibitions since 1999

Výstavy

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions since 2003

2005 – Life like…, přehlídka videoklipů, Divadlo Komedie, Praha

– Údaj, Galerie Wetc., Praha