Životopis

Narozen | Born 6. 4. 1978 Uherské Hradiště

Studia / Education

Akademie výtvarných umění v Praze (od roku 1999)

Vystavuje od roku 1998 | Exhibitions since 1998

Výstavy

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 2003

2003 – ateliér V. Bromové, Galerie Rudolfinum, Praha

– Výstava studentů a absolventů AVU, Galerie 21, Plzeň

– Ateliér M. Knížáka, Alšova jihočeská galerie, České Budějovice

– The youngest, Národní galerie v Praze

2004 – Memory stisk, Divadlo Komedie, Praha

– Recycling Souls, Školská 28, Praha

– Cialis, Galerie Valdštejnská, Praha

2005 – Nová média, kino Světozor, Praha

– Výstava diplomantů AVU, Národní galerie v Praze

2006 – České sochařství 1995–2005, Národní galerie v Praze