Životopis

Narozen / Born: 1984 Praha

Studia Education: 2009 – 2017 Doktorantské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

2003 – 2009 Filopzofická fakulta Univerzity Karlovy

Vystavuje od / Exhibitions since: 2012

Žije a pracuje Lives and works: Praha

Výstavy