Životopis

Narozen / Born: 1969 Chomutov

Studia Education: Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně

Vystavuje od / Exhibitions since: 1991

Žije a pracuje Lives and works: Sevolusky/Ústí nad Labem

Výstavy

Samostatné výstavy v letech 2014–2017 / Solo exhibitions between 2014–2017:

2016 Prach v medzerách (se Z. Kolečkovou), Kusnthalle, Košice

2015 Sudetská rapsodie (s M.Kurišem), Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

2014 Na konci světa, Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna