Životopis

Narozen | Born 24. 7. 1980 Praha

Studia / Education

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1999–2000)

Fakulta výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně (od roku 2001)

Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002

Výstavy

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions since 2003

2004 – Řez, Prostor pro jedno dílo, Pražákův palác, Moravská galerie, Brno

2005 – Donadl Judd, Sol LeWitt a Jophn McCracken jsou jako my + je to jenom film, Galerie AM180, Praha

– Remix, Galerie Půda, Jihlava

2006 – Dědičné postižení (s F. Smetanou), Galerie Jelení, Praha