Životopis

Narozen | Born 12. 10. 1978 Bratislava

Studia / Education

Škola úžitkového výtvarnictva v Bratislave (1994–1998)

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (1998–2005)

Vystavuje od roku 2000 | Exhibitions since 2000

Výstavy

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 2003

2003 – Instant fusion, Museumsquartier 21, Vídeň, Rakousko

– 1:1, Galéria Médium, Bratislava

2004 – Farbi100, Galéria Jána Koniarka, Trnava

– Trienále grafiky, Galerie Mánes, Praha

– Světliny, Galerie Na bidýlku, Brno

– Inside out, Basel, Švýcarsko

– Linolschnitt heute, Biettigheim Bissingen, Německo

– VFO, Verein für Originalgraphik, Zürich, Švýcarsko

2005 – Sammlung Essl, Klosterneuburg, Rakousko

– Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov

– T–293, Neapol, Itálie

– Socha piešťanských parkov, Piešťany

– Startpoint, Galerie Klatovy-Klenová

– Bienále současného umění, Národní galerie v Praze, Veletržní palác