Životopis

Narozen | Born 30. 3. 1981 Uherské Hradiště

Studia / Education

Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti (1997–2002)

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (2002–2005)

Akademie výtvarných umění v Praze (od roku 2005)

Vystavuje od roku 2004 | Exhibitions since 2004

 

Výstavy

Samostatné výstavy od roku 2003 | Separate exhibitions since 2003

2005 – Lesní plesnivec, Galerie mladých, Brno