Životopis

Narozen | Born 21. 9. 1976 Snina

Studia / Education

Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach (1991–1995)

Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (1999–2005)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (2004)

Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002

Výstavy

Výstavy od roku 2003 / Exhibitions since 2003

2003 – výstava studentských prací ŠŠD (studio Smer), Košice

– výstava v ateliéru malby V. Skrepla, AVU Praha

– projekt „Vnútorné pnutia”, park Komenského, Košice

– Avantgarda 003, Mestská galéria, Rimavská Sobota

– výstava studentů FU KVUaI, Muzeum V. Löfflera, Košice

2004 – výstava studentských prací v ateliéru Socha 2 u prof. J. Beránka, UMPRUM Praha