Životopis

Narozen / Born: 30. 7. 1953 Košice

Studia / Education: Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

Vystavuje od / Exhibitions since: 1975

Výstavy

Samostatné výstavy v letech 2009-2001 / Solo exhibitions between 2009-2011

2010 Obrazy malované hlínou, Bárka kafé, Ústí nad Labem