Životopis

Narozen | Born 8. 4. 1979 LiptovskýMikuláš

Studia / Education

Škola úžitkového výtvarnictva v Košiciach (1993–1997)

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (1997–2004)

Universidade do Porto, Facultade des Belas Artes, PT (2002)

Vystavuje od roku 1998 | Exhibitions since 1998

Výstavy

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions since 2003

2005 – Dotyky a spojenia, Cik Cak Centrum, Bratislava