Životopis

Narozen: 1. března 1950 Brno

Studia: Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (1968-1973)

Vystavuje od r. 1970

Výstavy

Z výstav let 2002-2005:

2002 Pašijový cyklus, Evangelický kostel J. A. Komenského, Brno

2004 Obrazy a kresby, Kyjov