Životopis

Narozen | Born 4. 3. 1979 Bratislava

Studia / Education

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave (1994–1998)

Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě (1998–2004)

Akademie výtvarných umění v Praze (2000–2001)

Vystavuje od roku 2005 | Exhibitions since 2005

Výstavy

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions since 2003

2006 – Pred obrazom, Galéria mladých, Nitrianska galéria, Nitra