Životopis

Narozen | Born 27. 4. 1981 Žlina

Studia / Education

Škola úžitkového výtvarnictva v Kremnici (1996–2000)

Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (od roku 2000)

Vystavuje od roku 2002 | Exhibitions since 2002

Výstavy

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 2003

2003 – Prieskumy, Považská galéria umenia, Žilina

– Výstava študentov KVUaI, Akademie výtvarných umění, Praha

– Now Boarding, Buryzone, Bratislava

2004 – Pekní chalani, Galéria Hit, Bratislava

– Fresh, výstava študentov KVUaI, Muzeum V. Lőfflera, Košice

– East Slovakia Group Show, Galerie A.M. 180, Praha

– Cena Oskára Čepana 2004, Galéria mesta Bartislavy

– Cena Oskára Čepana 2004, Štátna galéria, Banská Bystrica

2005 – Prieskumy, Považská galéria umenia, Žilina

– Iconoclash, SPITZ Gallery, Londýn, GB

– Skart.sk, Kunstverein, Heilbronn, DE