Životopis

Narozena | Born 23. 3. 1978 Brno

Studia / Education

Střední škola uměleckých řemesel v Brně (1993–1997)

Fakulta výtvarných uměni Vysokého učeni technického v Brně (od roku 1997)

Vysoka škola výtvarného umenia v Bratislave (1999)

Kent Institute of Art and Design, Canterbery, GB  (2001)

Vystavuje od roku 1997 | Exhibitions since 1997

Výstavy

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions since 2003

2003 – Když nevím tak se zeptám, zeptala bych se ale nevím koho, Galerie Home, Praha

2004 – Barvy naší jeskyně, Prostor pro jedno dílo, nádvoří Pražákova paláce, Moravská galerie, Brno

Kolektivní výstavy od roku 2003 / Group exhibitions since 2003

2003 – Wunderland, Kiruna, SE

– Československo, Slovenské národné muzeum, Bratislava

– Pražské bienále, Národní galerie v Praze, Veletržní palác

2004 – Elettricita, Terni, Itálie

– Eastern Alliance, Berlín, DE

– Cena J. Chalupeckého, Dům uměni města Brna

2005 – Bienále mladého uměni Zvon 2005, Galerie hlavního města Prahy

– Expo 2005, Aichy, JP

– Beauty free shop, Praha

2006 – Shadow of humor, Galerie BWA, Wroclaw, PL