Životopis

Narozen | Born 1. 11. 1979 Humenné

Studia / Education

Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (1999–2005)

 

Výstavy

Výstavy od roku 2003 / Exhibitions since 2003

2005 – Galerie A.M.180, Praha

2006 – Galéria mesta Bratislavy