Životopis

Narozen / Born 20. 1. 1979 Olomouc

Studia / Education

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc (1997–2002)

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (2000–2006)

Vystavuje od roku 2001 / Exhibitions since 2001

Výstavy

Samostatné výstavy od roku 2006 / Separate exhibitions since 2006

2006 Bush, Dům umění v Opavě

2007 Muzeum Vysočiny, Pelhřimov

2009  Esterce, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk