Životopis

Narozen / Born: 1979 Sušice

Studia / Education: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (2000–2008)

Faculty of Art, Design & Technology, University of Derby, Derby, GB, stáž (2006–2007)

Art Department, State University New York, Albany, US, stáž (2004)

Vystavuje od / Exhibitions since: 2001

Žije a pracuje / Lives and works: Praha, Miřenice

Výstavy

Samostatné výstavy v letech 2011–2014 / Solo exhibitions between 2011–2014:

2013 Digičibí / z wigwamu do wigwamu / Z Pacheka do Pacheka /, Festival Endgame – Galerie K4, Praha

Emil ke mně přichází ve snu, Café Fra Praha

V kostce (s K. Zochovou), Meet Factory, Galerie Kostka, Praha

Kouzlo smyslů, Galerie U Dobrého pastýře, Brno

2012 Hlavu vzhůru, Galerie Stožár, Praha

Letní Ambice, De–sign, Praha

2011 Se stromy, Galerie A.M. 180, Praha