Životopis

Narozen / Born: 25. 3. 1976 Jeseník

Studia / Education: Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (1994-1996, 1998-2001)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Budapešti, HU (1999)

Filmová fakulta Akademie múzických umění v Praze (2004-2007)

Vystavuje od / Exhibitions since: 1995

Výstavy

Samostatné výstavy v letech 2009-2001 / Solo exhibitions between 2009-2011

2009 Přibližuji, zvětšuji, Galerie Kabinet, BKC, Brno

2010 Jednoho krásného dne, Galerie NF, Ústí and Labem

Prolínačka, Galerie Monitor, Umělecké centrum UP, Olomouc