Životopis

Narozen | Born 5. 10. 1978 Bratislava

Studia / Education

Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach (1996–2000)

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (od roku 2000)

Vystavuje od roku 1998 | Exhibitions since 1998

 

Výstavy

Samostatné výstavy od roku 2003 / Separate exhibitions since 2003

2003 – Emócia, Žilina

– Trip na tri III., Štátna galéria, Banská Bystrica

– Virtuálne štiastie, Štúdio 12, Bratislava

2004 – (s D. Baffim), SNM – Múzeum Maďarov na Slovensku, Bratislava

– Blízké stretnutie tretieho druhu, Galéria Médium, Bratislava

– Ivan Csudai / Evolution, Dávid Baffi, Erik Šille, Štátna galéria, Košice

2005 – Pieta z cukrovej vaty, Bonjour, Bratislava