Životopis

Narozen / Born 8. 9. 1981 Snina

Studia / Education

Fakulta umění Technické univerzity v Košicích (2000-2006)

Akademie výtvarných umění v Praze (2003)

Vystavuje od roku 2002 / Exhibitions since 2002

Výstavy

Samostatné výstavy od roku 2006 / Separate exhibitions since 2006

2008 Boris Sirka, Kressling gallery, Bratislava

 

Kolektivní výstavy / Group exhibitions

2009  Trezor, Galéria Rotunda, Košice

2009  Obe strany mince (Matus Lányi-Boris Sirka), Galéria umenia, Nové Zámky

2008  CZ-SK Súčasná mladá malba, Wannieck Gallery, Brno

2008  ITCA 2008, Medzinárodné Trienále Súčasného Umenia, NG Veletržní palác, Praha

2008  Antifarewell report, Biznis centrum, Košice

2008  East of Eden, Karlin studios, Praha

2008  Im Herzen Europas!!! , Kulturzentrum engliche kirche, Bad Homburg, DE

2008  Na východ od západu, Východoslovenská galéria, Košice

2008  OBRAZ-OVKA (Boris Sirka, Marek Kvetan), Galéria súčasných maďarských umelcov,

Dunajská Streda

2008  79. Aukcia slovenského súčasného umenia – SOGA, Bratislava

2008  Viennafair, Reed Messe Wien GmbH, Viedeň

2008  Súčasné východoslovenské výtvarné umenie, Východoslovenská galéria, Košice

2008  Aukcia ART.SK, Bratislava

2008  Cassovia Contemporary Sale,Múzeum V.Lofflera,Košice