Životopis

Narozen / Born: 22. 2. 1974 Praha

Studia / Education: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (1992-1998)

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorandské studium (2009-2014)

Vystavuje od / Exhibitions since: 1994

Výstavy

Samostatné výstavy v letech 2009-2001 / Solo exhibitions between 2009-2011

2009 NEXT TIME, Dům umění, České Budějovice

2010 Rybí lidé, Ateliér Josefa Sudka, Praha